مرکز توسعه تجارت باسکار

ما به شما در توسعه و بهبود عملکرد کسب و کارتان کمک می‌کنیم.

آموزش

مشاوره

اجرا

4 خدمت اصلی باسکار

1. تحلیل فرآیند کسب و کار

  •  بررسی فرآیندهای موجود در سازمان و شناسایی نقاط ضعف و قوت
  • پیشنهاد اصلاحات و بهبودهای موردنیاز در فرآیندهای عملیاتی
  • طراحی فرآیندهای جدید و بهینه برای افزایش بهرهوری

2. منابع انسانی

3. مالی

مشاوره مالی

مشاوره مالی

حسابداری داخلی

حسابداری داخلی

حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی

4. بازرگانی

  • مشاوره در زمینه صادرات و واردات
  • برنامه‌ریزی و استراتژی بازاریابی بین‌المللی
  • پشتیبانی در امور گمرکی و قوانین تجاری بین‌المللی

چرا باسکار؟!

فرم درخواست تماس

اطلاعات تماس خود را وارد کنید تا همکاران ما ظرف مدت 24 ساعت با شما تماس بگیرند.

اسکرول به بالا