چرا به مشاوره مالی نیاز دارم؟

چیدمان مالی اصولی و حرفه ای از اجزای اصلی یک کسب  کار موفق است. تیم مالی مرکز توسعه تجارت باسکار با هدف نوآوری در ارایه خدمات با کیفیت بر اساس نیاز، کسب رضایتمندی مشتری و ارتقای دانش در سازمان ها و با بهره گیری اساتید متخصص در ارایه خدمات مشاوره در تمام سطوح مدیریت،حسابرسی و حسابداری، مالیات و خدمات تجاری تلاش کرده و همواره توان و توانمندی های ما وجه تمایز ما نسبت به دیگران است.

مأموریت ما

خدمات ما