درباره ما:

مرکز توسعه تجارت باسکار با هم‌اندیشی جمعی از متخصصین مجرب با دو شعبه فعال در ایران و ترکیه و با هدف مرتفع کردن نیازهای توسعه و بهبود عملکرد صاحبان مشاغل، صنعت‌گران، صاحبان کارخانجات و صادرکنندگان تشکیل شد. این مجموعه با بکارگیری دانش، تجربه و سرمایه انسانی خلاق، هوشمند و حرفه‌ای خود شما را در امر توسعه و بهبود عملکرد کسب و کارتان با روش‌ها و ابزارهای متعدد در سطوح مختلف آموزش، مشاوره و اجرا همراهی می‌کند.

پریسا اریایی